ON AIR
OFF AIR
Program Indonesiana
97,9 Insania FM Gorontalo

Langkah awal untuk memulai mengubah sikap diri menjadi lebih baik dibutuhkan hidayah yang timbul dalam diri seorang manusia. Disayangkan kebanyakan dari kita berfikir kalau hidayah itu akan muncul seketika tanpa adanya usaha. Hidayah itu adalah suatu rahmat Allah SWT yang harus dijemput dengan kesungguh-sungguhan oleh setiap insan manusia.